Kontakt oss

Greve Biogass AS
Besøksadresse: Taranrødveien 95 B, 3171 Sem
Postadresse:
Taranrødveien 95 B, 3171 Sem
Org.nr. 912716635
www.grevebiogass.no
post@grevebiogass.no

Daglig leder: Anders Bergsli
anders.bergsli@grevebiogass.no
Mob. +47 996 91 155

Ass. Daglig leder: Ivar Sørby
Forskning og utvikling
Råvare, strategi og forretningsutvikling
ivar@grevebiogass.no
Mob. +47 909 14 565

Håvard Aarnes Nilsen
Prosjekter, utbygging og utvikling av biogassanlegget
havardaarnes.nilsen@grevebiogass.no
Mob. +47 924 25 784

Mariann Hegg
HMS og kvalitet
Forskning og utvikling
Drift og produksjon
Kommunikasjon
mariann.hegg@grevebiogass.no
Mob. + 47 920 47 356

Thomas Langedrag
Økonomi og regnskap
tvl@atenti.no
Mob.+ 47 905 68 794

Styret pr. 25.10.19:
Styreleder : Thor Oscar Bolstad
Øvrige styremedlemmer:
Vibeke Rasmussen
Thorvald Hillestad
Finn- Øyvind Halvorsen Langfjell
Britt Lohne

1. Varamedlem: Anne Holm Moen
2. Varamedlem: Tanja Breyholtz