Greve Biogass

Greve Biogass
Greve Biogass eies av kommunene Bamble, Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Porsgrunn, Sandefjord, Siljan, Skien og Tønsberg.

Greve Biogass sitt overordnede formål og samfunnsansvar er å bidra til kontinuitet og grønn verdiskapning, med hovedfokus på Vestfold, Grenlands- og Drammensregionen.
Dette skal skje gjennom utvikling av verdikjede basert på biogass produsert fra organisk avfall, husdyrgjødsel og slam, og ved klimavennlig produksjon av mat fra biogjødsel og grønn CO2.

Grenland Vestfold Biogass AS (Greve Biogass) ble stiftet 21. oktober 2013. Det ble i generalforsamling 2018 besluttet å omorganisere selskapet til to nye selskap. Et bestillerselskap for håndtering av aksjonærenes matavfall og slam (Grenland Vestfold Bestiller AS), og et selskap knyttet til drift av biogassanlegget nå videreført som Greve Biogass AS fra 25.10.2019.