Aktuelt

Mobilitetsuka 2017

Mobilitetsuka 2017

På lørdag deltok vi med stand om Den Magiske Fabrikken på åpningen av mobilitetsuken i Tønsberg, som er et krafttak for miljøvennlig transport.
Det var et stort og gledelig oppmøte med barn, rebusløp, underskriving av sykkelbyavtale, biogassbuss og veteranbuss og sjonglør på Erik Carlsens plass.

 

Målet med mobilitetsuken er å fremme bruk av miljøvennlige transporttilbud, og la folk få prøve ut alternativer til bilkjøring.

Det er Vestfold Fylkeskommune, Tønsberg kommune, Nøtterøy kommune, Vestfold Kollektivtrafikk , Fylkesmannen i Vestfold, og Statens Vegvesen som samarbeider om markeringen av denne dagen.

Europeisk mobilitetsuke arrangeres hvert år mellom 16. og 22. september og har som mål å oppmuntre europeiske kommuner til å lansere og fremme bruk av miljøvennlige transporttilbud og få publikum til å prøve ut alternativer til bilkjøring. Temaet for europeisk mobilitetsuke varierer fra år til år, men handler alltid om miljøvennlig transport. Les mer her: http://www.mobilitetsuken.no

 

Årets tema er «Miljøvennlig, smart og felles transport» Tanken bak temaet er å vise at deling er et godt alternativ til å reise mer miljøvennlig samtidig som du dekker transportbehovet ditt. Hvis du deler transportmiddelet ditt, for eksempel ved å reise kollektivt, samkjøre eller ved bildeling, blir det mindre trafikk på veiene, færre ulykker og mindre kø. Mindre trafikk gir også bedre luftkvalitet. Hvis du i tillegg velger et aktivt reisemiddel, som for eksempel å gå eller å sykle, får du også bedre livskvalitet og flere leveår.

 

Stadig flere får tilgang på reiseplanleggere på nett eller mobil, og ved å synliggjøre alle alternativene, kan du velge reisemiddel etter ditt behov, og enkelt velge å reise miljøvennlig når du har mulighet. Behovet for å eie egen personbil kan dermed reduseres.

 

 

Bussene som kjører i Tønsberg og omegn går på biogass fra Den Magiske Fabrikken, som er laget av kildesortert matavfall og husdyrgjødsel fra landbruket i Vestfold.

Den Magiske Fabrikken er Nord- Europas mest klimasmarte biogassanlegg.
I tillegg til klimavennlig biogass, produseres det verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat. Fabrikken sikrer både kostnadseffektiv og miljøeffektiv behandling av matavfall fra Kragerø til Asker, og bidrar til at kommunene, fylkene og næringslivet når sine
klimamålsettinger.