Aktuelt

Statsminister Erna Solberg kjørte biogassdreven lastebil på åpningen av fabrikken

Statsminister Erna Solberg kjørte biogassdreven lastebil på åpningen av fabrikken

Ved Den Magiske Fabrikken gjenvinnes matavfall og husdyrgjødsel til klimavennlig biogass og verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat. I dag gjenvinnes 110.000 tonn matavfall og husdyrgjødsel i anlegget årlig, noe som gir en biogassproduksjon som tilsvarer 6,8 mill. liter diesel.

Under åpningen av Den Magiske Fabrikken var det viktig å synliggjøre at avfall og andre råvarer kan transporteres på en klimavennlig måte. Iveco stilte med en biogassdrevet Iveco Stralis NP som muliggjør nettopp dette, som første gassdrevne trekkvogn/lastebil utviklet for langtransport som kan gå på biogass.
Statsminister Erna Solberg fikk muligheten til å både teste påfylling av biogass på trekkvognen, og hun fikk sitte på med denne et stykke.

Avfalls- og gjenvinningsbransjen overleverte i juni bransjens veikart for sirkulær økonomi til ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Her er det en anbefaling til avfalls- og gjenvinningsbransjen knyttet til klimanøytral transport:
"For å stimulere den sirkulære økonomien, må bransjen ha som et mål at innsamling og transport av avfall innen 2030 er klimanøytral og primært benytter fornybart klimavennlig drivstoff som er et biprodukt av materialgjenvinningsprosesser."

Med lastebiler og trekkvogner som går på biogass vil man nå kunne få en overgang fra fossile til fornybare drivstoffalternativ også innenfor langtransportmarkedet.

 

Mer informasjon om Iveco finner du her:

http://www.mynewsdesk.com/no/iveco/pressreleases/statsminister-erna-solberg-ankom-standsmessig-i-en-iveco-stralis-np-1564478