Aktuelt

Samarbeid om biogass blir Nasjonal Pilot

Samarbeid om biogass blir Nasjonal Pilot

Samarbeidet mellom Greve Biogass og landbruket i Vestfold er unikt i Norge. 5,5 millioner kroner fra Innovasjon Norge skal bidra til å løfte dette fram som en nasjonal pilot.


Symbiosen mellom bonden og biogassfabrikken

Landbruket i Vestfold meldte seg raskt på banen når ideen om å produsere biogass fra matavfall tok form i 2008. Deretter har samarbeidet utviklet seg tettere og sterkere til en vinn-vinn relasjon.

Landbruket får behandlet husdyrgjødsel hvor energien tas vare på i form av metangass uten tap av næringsstoffer. Dette resulterer i høyverdig gjødselvare tilbake til blant annet kornprodusenter. Biogassfabrikken får verdifullt organisk råstoff til biogassproduksjonen.

Ut av dette kretsløpet kommer to klimanøytrale produkter – biogass og biogjødsel.

Dette samarbeidet har resultert i at Greve Biogass er tildelt 5,5 millioner kroner i utviklingsmidler fra Innovasjon Norge – i konkurranse med flere andre norske biogassanlegg.

Dette skal bli en Nasjonalt pilotanlegg for biogass.

Les resten av artikkelen her: https://www.vfk.no/Vestfold-Klima-og-Energiforum/Aktuelt/Nasjonal-pilot/

Jon Østgård, Vestfold Klima- og Energiforum.