Aktuelt

Statsråd Sanner fikk lynkurs i biogass

Statsråd Sanner fikk lynkurs i biogass

Statsråd Jan Tore Sanner fikk oppdatert informasjon om biogass-satsingen i Vestfold og Grenland på Rabben i Skien 23. august. Rabben er fyllestasjon for biogassbusser og renovasjonsbiler i Grenland.

Verdikjeden ble presentert

Det var en interessert og spørrevillig kommunal- og moderniseringsminister som ønsket å høre om hele verdikjeden for biogass i Vestfold og Grenland, og hvordan dette passer inn i et interregional samarbeid.

Representanter fra Greve Biogass, Renovasjon i Grenland, Skagerak Naturgass, Nettbuss, Høgskolen i Telemark, Vestfold klima- og energiforum og interregprosjektet Biogass Oslofjord holdt løpende informasjoner fra sitt ståsted i verdikjeden. 

Gleder og utfordringer

Biogassfabrikken – «den Magiske fabrikken» i Tønsberg går for fullt, og skal åpne offisielt 13. september. Det unike samarbeidet med landbruket har gitt anlegget status som "Nasjonalt biogassanlegg".

Landbruket leverer i stor skala husdyrgjødsel og mottar biogjødsel i retur fra Greve Biogass. Dette er et stort klimagrep innen landbruket og i samspillet med en industriell bedrift. Regjeringens mål om 30% gjødsel gjennom biogassanlegg er allerede nådd i Vestfold.

For å lese hele artikkelen, klikk på denne linken: https://www.vfk.no/Vestfold-Klima-og-Energiforum/Aktuelt/Lynkurs-om-biogass/

Foto og tekst: Jon Østgård, Vestfold Klima- og Energiforum