Aktuelt

Spennende og innovativ kontrakt inngått for Den Magiske Fabrikken, biogassanlegget på Rygg!

Spennende og innovativ kontrakt inngått for Den Magiske Fabrikken, biogassanlegget på Rygg!

Dette er det første avfallsindustrianlegget som driftes etter en såkalt Vesar-modell, som er basert på erfaringene med hvordan flere gjenvinningsstasjoner i Vestfold drives i dag. Kontraktsmodellen er en nyvinning i Norge, og gjør det mulig med et mer integrert samarbeid mellom offentlig og privat virksomhet, der det offentlige legger forholdene til rette for at private selskaper på like vilkår kan konkurrere om store oppdrag.

-          Lindum er stolte av å vinne denne kontrakten. Det blir et betydelig løft for oss, og for hele bransjen. Vi har gjennom mange år forberedt oss for en slik oppgave, sier en ydmyk adm. Dir. Pål Smits i Lindum.

Lindum er Norges ledende selskap innen biologisk behandling av organisk avfall og avløpsslam, og skal ha ansvaret for at matavfall og husdyrgjødsel blir til klimanøytral biogass og næringsrik biogjødsel.

-          Vi ser frem til et spennende samarbeid med Lindum, sier Andreas Gillund daglig leder i Greve Biogass. Lindum har store erfaring med biologisk behandling av matavfall, og satser tungt innenfor dette fagområdet blant annet gjennom en rekke FoU-prosjekter.

Kontrakten ble signert i går kveld, samtidig med et besøk fra avfallsforeningen i Finland, Innovasjon Norges filial i Finland og Innovasjon Norge. Bakgrunnen for besøket var en studietur for å få kjennskap til organiseringen av avfallsbransjen i Norge. I Vestfold besøkte delegasjonen Vesar, hvor de fikk informasjon om Vesar-modellen, avfallsløsningen i Vestfold og informasjon om biogassanlegget Den Magiske Fabrikken.  

Oppstart og innkjøring av anlegget
Biogassanlegget på Rygg er under bygging, og startes opp for testkjøring i løpet av september i år. Fabrikken skal i innkjøringsperioden i hovedsak ta i mot matavfall fra husholdningene i Vestfold og Grenland og flytende husdyrgjødsel fra landbruksnæringen som benyttes som erstatning for prosessvann. Av dette skal det produseres klimanøytral biogass og næringsrik biogjødsel.

Den Magiske Fabrikken på Rygg er et stort samarbeidsprosjekt mellom mange ulike aktører, som skal bidra til å oppnå klimamålsettinger lokalt i regionen. Prosjektet ble i sin tid initiert av kommunene, fylkeskommunen og landbruksnæringen i Vestfold. Greve Biogass er et bestillerselskap som er eid av Grenlandskommunene, Vesar, Tønsberg Renseanlegg og noen enkeltkommuner i Vestfold.    

Bilde:
Foran fra høyre Pål Smits adm.dir. Lindum. Andreas Gillund, daglig leder Greve Biogass

Bak fra høyre Guri Bjønnes Hotvedt, Innovasjon Norge. Anna Salmensaari, Innovasjon Norges filial i Finland.