Aktuelt

Fremtiden er fornybar!

Fremtiden er fornybar!

Arbeidet med «biogass i Vestfold» startet allerede i 2008, og har underveis fått støtte fra Transnova, Fylkesmannen og Vestfold Fylkeskommune. Etterhvert utviklet det seg til et samarbeidsprosjekt med Grenlandskommunene. Prosjektet har mottatt et betydelig støttebeløp fra Enova, nettopp på grunn av at det er et så godt klimatiltak.

Hele biogassprosjektet har vært basert på en rekke forutsetninger som må være på plass før etableringen av anlegget. Hensikten har vært å sikre størst mulig klimanytte, i tillegg til at det skal være økonomisk drivende.

Biogass som drivstoff gir størst klimanytte, og er pr i dag det mest klimavennlige alternativet sammenliknet med andre drivstoffalternativer. Sammen med Vestfolds unike forutsetninger ift infrastruktur, og måten selve prosjektet er bygd opp på, gjør dette prosjektet helt unikt.  Prosjektet har underveis dratt nytte av den unike kompetansen Tekniska Verken og Svensk Biogas har fra liknende anlegg i Linköping. I Linköping kjører det i dag busser og biler på matavfallet bl.a. fra Vestfold.

Prosjektet er nå klart for realisering, og det er ikke lenge til spaden settes i jorden.
Fylkeskommunen i Vestfold har fattet vedtak om å legge til rette for bruk av biogass til bussene. I første omgang kan det dreie seg om å få bussene i Tønsberg og omegn over på biogass som drivstoff. Gjennom dette tiltaket vil Vestfold Fylkeskommune sikre at ca. 40 % av dieselforbruket til bussene blir erstattet med klimanøytralt, fornybart drivstoff laget av matavfall. Med dagens miljøfokus blant innbyggerne våre, vil realiseringen av prosjektet kunne gi ytterligere gevinster for alle parter i form av økt kildesortering og gjenvinning, og økt motivasjon til å ta bussen. Dette er en unik mulighet til å vise at innsatsen hver og en av oss gjør faktisk gir resultater.

I fra 01.09.2015 vil Grenlandskommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan levere matavfall fra husholdningene til Greve Biogass. Dette vil bidra til at 5458 tonn kortreist matavfall blir til biogass på bussene. 
Telemark Fylkeskommune vedtok den 18.09.2013 at halvparten av rutene i Grenland skal ved utlysing av fremtidige anbud kjøre på biogass. Dette kan bety at vi allerede i 2016 kan få busser som kjører på biogass i Grenland. 

De unike forutsetningene vi har i Grenland og Vestfold bidrar til at akkurat dette prosjektet vil være det største miljø- og klimatiltaket i regionen Grenland Vestfold noen sinne.